İngilizce Doğum Günü Mesajları

İngilizce Doğum Günü Kutlaması Sözleri İngilizce Doğum Günü Mesajları

Doğum günün kutlu olsun!

Birthday greetings!

Mutlu Yıllar!

Happy Birthday!

Nice yıllara!

Many happy returns!

Bu özel gününde tüm mutluluklar üzerine olsun.

Wishing you every happiness on your special day.

Tüm dileklerinin gerçek olması dileğiyle. Mutlu Yıllar

May all your wishes come true. Happy Birthday!

Bu özel günün getireceği tüm mutluluk üzerinde olsun. Çok güzel bir doğum günü geçirmen dileğiyle!

Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!

Doğum günün kutlu olsun. Hergününün yeni bir baslangıc hergecenin mutlu bir son olması dileğiyle

Happy birthday! Wishing you a new beginning for every day and a happy ending for every night.

Doğum günün kutlu olsun. iyi ki doğdun,nice senelere..

Happy birthday. Good you were born. Many happy returns of the day!

Hey tatlım! Sana mutlu bir doğum günü dilerim, nice mutlu senelere. Muuuuutlu yıllar


Hey sweety I wish you happy birthday, many happy returns. Haaaaapppy birthday

Mutlu bir doğumgünü geçirmeni dilemek istiyorum

I want to wish you a happy birthday.

Sadece senin için iyi dileklerimle, Mutlu yıllar, muhteşem sesli bir günün olsun..

With wishes just for you! Happy birthday,have a super sonic day!

Happy birthday! Wishing you a new beginning for every day and a happy ending for every night.
-Doğum günün kutlu olsun. Hergününün yeni bir baslangıc hergecenin mutlu bir son olması dileğiyle

Happy birthday. Good you were born. Many happy returns of the day!
-Doğum günün kutlu olsun. iyi ki doğdun,nice senelere..

Hey sweety I wish you happy birthday, many happy returns. Haaaaapppy birthday
-Hey tatlım! Sana mutlu bir doğum günü dilerim, nice mutlu senelere. Muuuuutlu yıllar

Friends are like stars, you can’t always see them but you know that they are there for you, and thinking of you. Happy birthday…
-Friends are like stars, you can’t always see them but you know that they are there for you, and thinking of you. Happy birthday…

I want to wish you a happy birthday.
-Mutlu bir doğumgünü geçirmeni dilemek istiyorum

Happy birthday to you, I wish I had known you earlier.
-Doğum günün kutlu olsun, keşke seni daha önceden tanısaydım

With wishes just for you! Happy birthday,have a super sonic day!
-Sadece senin için iyi dileklerimle, Mutlu yıllar, muhteşem sesli bir günün olsun..


Doğum Günü Mesajları İngilizce Türkçe

Happy birthday! Wishing you a new beginning for every day and a happy ending for every night.
-Doğum günün kutlu olsun. Hergününün yeni bir baslangıç hergecenin mutlu bir son olması dileğiyle


Happy birthday. Good you were born. Many happy returns of the day!
-Doğum günün kutlu olsun. iyi ki doğdun,nice senelere..

Hey sweety I wish you happy birthday, many happy returns. Haaaaapppy birthday
-Hey tatlım! Sana mutlu bir doğum günü dilerim, nice mutlu senelere. Muuuuutlu yıllar


Friends are like stars, you can’t always see them but you know that they are there for you, and thinking of you. Happy birthday…
-Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama onlar sizin için orada olduğunu biliyorum, ve seni düşünüyorum. Mutlu yıllar ...


I want to wish you a happy birthday.
-Mutlu bir doğumgünü geçirmeni dilemek istiyorum

Happy birthday to you, I wish I had known you earlier.
-Doğum günün kutlu olsun, keşke seni daha önceden tanısaydım


With wishes just for you! Happy birthday,have a super sonic day!
-Sadece senin için iyi dileklerimle, Mutlu yıllar, muhteşem sesli bir günün olsun...Doğum günün kutlu olsun.
Hergününün yeni bir baslangıc hergecenin mutlu bir son olması dileğiyle
Happy birthday!
Wishing you a new beginning for every day and a happy ending for every night.

Doğum günün kutlu olsun.
iyi ki doğdun,nice senelere..
Happy birthday.
Good you were born. Many happy returns of the day!

Hey tatlım!
Sana mutlu bir doğum günü dilerim, nice mutlu senelere
Muuuuutlu yıllar
Hey sweety
I wish you happy birthday, many happy returns
Haaaaapppy birthday

Arkadaşlar yıldızlar gibidir,
onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklarını
ve seni düşündüklerini bilirsin. Doğumgünün kutlu olsun...
Friends are like stars,
you can’t always see them but you know that they are there for you,
and thinking of you. Happy birthday…

Mutlu bir doğumgünü geçirmeni dilemek istiyorum
I want to wish you a happy birthday

Doğum günün kutlu olsun, keşke seni daha önceden tanısaydım
Happy birthday to you, I wish I had known you earlier.

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel,
isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim.
dogumgununuz kutlu olsun.Nice seneler..
I wish that every day you're yet to live will be more beautiful than the previous,
in accordance with your desires and such that it will make you happy.
Happy birthday and many years to come...

Sadece senin için iyi dileklerimle, Mutlu yıllar, muhteşem sesli bir günün olsun..
With wishes just for you! Happy birthday,have a super sonic day!

Çok Mutlu Nice yıllara
Many happy returns!

Bu özel gününde tüm mutluluklar üzerine olsun.
Wishing you every happiness on your special day.

Mutlu yıllar sana. Bütün iyi dilekler senin için.
Happy Birthday to you. All of the best wishes for you.

1-Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel,
isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim.
dogumgununuz kutlu olsun.Nice seneler..
I wish that every day you’re yet to live will be more beautiful than the previous,
in accordance with your desires and such that it will make you happy.
Happy birthday and many years to come…

2-Hey tatlım!
Sana mutlu bir doğum günü dilerim, nice mutlu senelere
Muuuuutlu yıllar
Hey sweety
I wish you happy birthday, many happy returns
Haaaaapppy birthday

3-Arkadaşlar yıldızlar gibidir,
onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklarını
ve seni düşündüklerini bilirsin. Doğumgünün kutlu olsun…
Friends are like stars,
you can’t always see them but you know that they are there for you,
and thinking of you. Happy birthday…

4-Doğum günün kutlu olsun.
iyi ki doğdun,nice senelere..
Happy birthday.
Good you were born. Many happy returns of the day!

5-Mutlu bir doğumgünü geçirmeni dilemek istiyorum
I want to wish you a happy birthday

6-Doğum günün kutlu olsun, keşke seni daha önceden tanısaydım
Happy birthday to you, I wish I had known you earlier.

7-Doğum günün kutlu olsun.
Hergününün yeni bir baslangıc hergecenin mutlu bir son olması dileğiyle
Happy birthday!
Wishing you a new beginning for every day and a happy ending for every night.

8-Sadece senin için iyi dileklerimle, Mutlu yıllar, muhteşem sesli bir günün olsun..
With wishes just for you! Happy birthday,have a super sonic day!You are my dear dear my dear friend you were born. Sen canımın canı canım arkadaşımsın iyi ki doğmuşsun.

Happy Birthday to you. All of the best wishes for you. Mutlu yıllar sana. Bütün iyi dilekler senin için.

You are a gift from Allah. It is good that I love you, I love you! Sen bana Allah’ın bir armağanısın. İyi ki doğdun sevdiğim sevdiceğim!

I want to wish you a happy birthday. Mutlu bir doğum günü geçirmeni dilemek istiyorum.

I am very happy that it is part of my life. Happy Birthday darling. Hayatımın parçası olduğun için çok mutluyum. İyi ki doğdun sevgilim.
Wishing you every happiness on your special day. Bu özel gününde tüm mutluluklar üzerine olsun.

Happy birthday. Good you were born. Many happy returns of the day. Doğum günün kutlu olsun. iyi ki doğdun, nice senelere.

May all your wishes come true. Happy Birthday! Tüm dileklerinin gerçek olması dileğiyle. Mutlu Yıllar

It is neither good nor good to be with you when you have no place in our hearts. sozlersitesi.com Gönüllerimizde hiç yerin eksik olmazken yanımızda olman ne de güzel iyi ki doğmuşsun.

Health success, happiness, love with you, always be with me! Happy New Year. Sağlık başarı, mutluluk, aşk seninle olsun, sende hep benimle ol! Mutlu yıllar.

Today, your birthday is a special day for us because we have a special friend like you. Bugün senin doğum günün bizim için de özel bir gün çünkü senin gibi özel bir arkadaşımız var nice nice yıllara.

The day you were born I’m sure there was another star in the sky. Nice My love for years! Sen doğduğun gün eminim ki gökyüzünde bir yıldız daha parlamıştır. Nice Yıllara Aşkım!

Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday! Bu özel günün getireceği tüm mutluluk üzerinde olsun. Çok güzel bir doğum günü geçirmen dileğiyle!

Hey sweety I wish you happy birthday, many happy returns. Haaaaapppy birthday! Hey tatlım! Sana mutlu bir doğum günü dilerim, nice mutlu senelere. Muuuuutlu yıllar!


Bring all the beauties you wish for a new age with surprises you never expected. Happy New Year! Yeni yaşın dilediğin tüm güzellikleri, beklemediğin sürprizlerle getirsin. Mutlu yıllar!
How do you expect me to remember your birthday, when you never look any older? Yaşlandığın hiç belli olmazken, nasıl senin doğum gününü hatırlamamı beklersin?

Happy birthday! Wishing you a new beginning for every day and a happy ending for every night. Doğum günün kutlu olsun. Her gününün yeni bir başlangıç her gecenin mutlu bir son olması dileğiyle.

Wishing you a new beginning for every day and a happy ending for every night.Happy birthday! Her gününün yeni bir başlangıç, her gecenin mutlu bir son olması dileğiyle. Doğum günün kutlu olsun.

My only darling I started with you now my love turned into a big love fire I love you. Happy Birthday. Biricik sevgilim seninle başlayan sevgim şimdi kocaman bir aşk ateşine dönüştü seviyorum seni. İyi ki doğdun.

I can not recollect value, but I can add some good memorabilia to them. Happy New Year my love. Hatıralara değer biçemem, fakat bunlara bir parça güzel hatıra daha ekleyebilirim. Mutlu yıllar aşkım.

I can not thank you a thousand times. You are my life light. The only reason for my existence is that you are happy with your birthday. Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın. Varlığımın tek nedeni, doğum günün kutlu olsun.

Before the clock strikes twelve let me take the opportunity to let you know that you have grown a year more. Happy birthday. Saat 12’yi vurmadan bir sene daha yaşlandığını sana bildirme şansını yakaladım. Mutlu yıllar.

We are friends as long as we share the same sky, even though they are hidden miles away. Happy birthday my dear friend. Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsa da dostluğumuz aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece dostuz. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım.

With wishes just for you, Happy birthday, have a super sonic day. Wishing you every happiness on your special day. Sadece senin için iyi dileklerimle, Mutlu yıllar, muhteşem sesli bir günün olsun. Bu özel gününde tüm mutluluklar üzerine olsun.

Life is for those who do not laugh, do not deserve love, do not forget loyalty, and know how to stay true to friendship. Happy birthday my dear friend. sozlersitesi.com Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım.
It’s so complete with you. You are me, I am you. Your birthday is the day I was born. Good thing you’re good, you’re born! Seninle öyle bütünüm ki. Sen bensin, bende senim. Senin doğum günün benimde doğduğum gündür. İyi ki varsın iyi ki doğdun.I may be far away from you, But you are the only resident of my only heart… So I am wishing a great Birthday to the only resident of my heart. May you live in my heart forever. Happy Birthday. Senden çok uzakta olabilirim ama her zaman kalbimde yeri olan tek kişisin. Bu yüzden kalbimin tek sakinine harika bir doğumgünü diliyorum. Sonsuza kadar kalbimde yaşaman dileğiyle. Mutlu yıllar.

Friends are like stars, you can’t always see them but you know that they are there for you, and thinking of you. Happy birthday. Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Doğum günün kutlu olsun.

Kick off ur shoes, take a break, Dance & Shake, light the candles, cut the cake. Make it a day, that’s simply Great! Happy B’Day. sozlersitesi.com  Ayakkabılarını çıkar, nefes al, dans et ve kıvır, mumları yak, pastayı kes. Gününü gün et, bu tamamen harika. Doğum günün kutlu olsun.

On your birthday, I would like to give you some words of wisdom: Smile while you still have teeth: Many many happy returns of the day. Doğum gününde sana özlü sözleri söylemek istiyorum: Hala dişlerin varken gülümse. Nice senelere.